KAPADOKYA IP GÜNLERİ 2017

 

Teknoloji Transferi Ekosisteminin Değerli Paydaşları,

 

Teknoloji Transfer Ofislerinin sürdürebilirliği ve gelişmesi için temel fonksiyonun Fikri Mülkiyet Hakları ile lisanslama gelirleri olduğu aşikardır.

Ülkemiz için gerek Teknoloji Transferi gerekse Fikri Mülkiyet Hakları kavramlarının yeni kavramlar olduğunu göz önünde bulundurarak geleneksel hale gelmeye başlayan Kapadokya IP Günleri etkinliği ile bu eksikliği giderme konusunda katkı sunabilmeyi hedefliyoruz. Fikri Mülkiyet Hakları konusunda ilk uluslararası organizasyonumuz Kasım 2015’te  Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirilmiş olup, 12 üniversite TTO’su ve özel şirketlerden çok sayıda katılım sağlanmıştır. TPE, European IPR Helpdesk, Patbase-Minesoft ve Türkiye’nin önde gelen patent ofislerinin kurucu ortak veya yöneticileri üst düzey yönetim bazında katılım göstermişlerdir.

 

Yine ABD ve Luxemburg’tan konuşmacıların bulunduğu 2016 yılı organizasyonumuzu ise Kapadokya yöresine taşıyarak “ Kapadokya Uluslararası IP Günleri ” adı altında 13 üniversite TTO’su, 4 büyük patent ofisi, 1 hukuk ofisinin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu organizasyonda üniversite ve TTO fikri haklar ekosisteminin geliştirilmesi için Türkiye’de ilk defa Teknoloji Transfer Ofisi Modül-4 (Fikri Haklar Modülü) çalıştayı gerçekleştirilerek, TTO’ların bu konularda yaşadığı sıkıntılar ele alınmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Çalıştay sonrasında oluşturulan “Sonuç Raporu” ise ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmıştır.

 

Uluslararası IP Günlerinin ikincisini bu yıl yine Kapadokya bölgesinde planlayarak çalıştayımızı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu, Texas A&M University, EPO (European Patent Office), European IPR Helpdesk ve Lexis-Nexis gibi uluslararası kurum ve kuruluşların yanında Ankara Patent, Destek Patent ve Erdem Kaya Patent ofislerinin de üst düzey yönetici bazında katılım göstereceği Kapadokya IP Günleri 2017, Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları alanında iki günlük konferans, panel ve çalıştay şeklinde planlanmıştır.  Etkinlik boyunca üzerinde durulacak konular TTO profesyonellerinin gelişimine katkı sağlayacak, farklı alan ve konularda deneyim kazandıracak şekilde özenle seçilmiştir. Türkiye’deki birçok üniversitenin teknoloji transfer ofisi fikri mülkiyet hakları profesyonellerinin katılım göstermesi beklenen organizasyon, 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Kapadokya yöresinde, Ürgüp Dinler Otelde gerçekleştirilecektir. Etkinliğin ardından 16 Eylül 2017 Cumartesi günü ise rehberli Kapadokya Turu gerçekleştirilecektir.

 

Bu bağlamda teknoloji transferinin temeli olan Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları konularının derinlemesine irdeleneceği, 6769 Sayılı yeni Sınai Mülkiyet Kanununun getirdiği yeniliklerin TTO’lar açısından değerlendirileceği ve iyi uygulama örneklerinin anlatılacağı Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2017’de de sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

 

Bilgin YAZLIK

Genel Müdür

Erciyes Teknopark/Erciyes TTO

 

 

 

 

 

 

 

KATILIMCI KURULUŞLAR